Ηλεκτρο-μηχανολογικά Έργα

 

 
Ηλεκτρο-μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
Βαγιακάκος Δ. Νικόλαος | Καλαμάτα Μεσσηνία
 

Οι ηλεκτρο-μηχανολογικές εγκαταστάσεις αποτελούν μια κύρια βάση για τη λειτουργία ενός οικιακού ή επαγγελματικού χώρου συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό και στη λειτουργία του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των αυτοματισμών κτλ.
Η εταιρεία ηλεκτρο-μηχανολογικών έργων ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ εκπονεί πάσης φύσεων ηλεκτρο-μηχανολογικές μελέτες και αναλαμβάνει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις παρέχοντας ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς.

Οι τομείς δραστηριότητας μας είναι οι ακόλουθοι:
Εξοικονόμηση ενέργειας
Θέρμανση - κλιματισμός
► Φυσικό αέριο
 Βιομηχανικά κτίρια - Αυτοματισμοί
Φωτοβολταïκά
Φωτισμός
Αλεξικέραυνα
Γεννήτριες

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα έργα μας.